Size bir telefon kadar yakınız

Bize mail üzerinden ulaşın

Size Uygun Teklif İçin

Beta Karbon ve Grafit Ürünleri Kalite Politikası

* Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş sistemi etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,

* "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde "Müşteri Odaklılığı" düsturunu geçerli kılmak,

* Tüm faaliyetlerde " Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al " döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak,

* Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak, performansları takip ve kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

* Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,

* İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,

* Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,

* Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak,

01.11.2010
Genel Müdür
Murat ŞENER

Beta Karbon ve Grafit Ürünleri Kalite Politikası

* Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş sistemi etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,

* "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde "Müşteri Odaklılığı" düsturunu geçerli kılmak,

* Tüm faaliyetlerde " Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al " döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak,

* Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak, performansları takip ve kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

* Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,

* İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,

* Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,

* Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak,

01.11.2010
Genel Müdür
Murat ŞENER

Copyright 2011 – 2021 | All Rights Reserved | Powered by Betakarbon